1. Anasayfa
 2. Faydalı Bilgiler

Dahili Davalı Nedir?


0

“Dahili davalı nedir” terimi, bir davada diğer davacılardan veya davalılardan farklı olarak, davada bulunan ancak davanın konusuyla ilgili olarak ayrı bir dava açılmamış olan kişiyi ifade eder. Yani, asıl davada davalı veya davacı olmayan, ancak davanın sonucunda etkilenebilecek bir tarafı ifade eder.

Dahili Davalı Nedir?

Dahili Davalı Nedir?
Dahili Davalı Nedir?

“Dahili davali” terimi, Türk Hukuk sisteminde kullanılan bir terimdir. Bu terim, bir davada, davanın konusu ile ilgili olan fakat ayrı bir dava açılmamış olan kişiyi ifade eder. Örneğin, bir işçinin iş akdinin feshedilmesiyle ilgili açtığı bir dava söz konusu ise, işverenin çalışanın iş akdini feshetme gerekçelerini açıklaması istenebilir. Bu durumda, işverenin açıklamaları, işverenin dava dışı bırakılmaması ve işverenin de davaya dahil edilmesi anlamına gelir. İşveren, dahili davali olarak adlandırılır çünkü dava, asıl olarak işçi ile işveren arasındadır, ancak işveren de davanın konusu ile ilgili olduğu için dahil edilmiştir. Benzer şekilde, bir suç davasında, suçun işlendiği yerdeki bir komşu veya tanık, dahili davali olarak kabul edilebilir çünkü suçla ilgili bilgi ve kanıtlara sahip olabilirler.

Dahili Davalı Nedir?

Mirasta dahili davalı ne demek?

Miras davalarında “dahili davacı” veya “dahili davalı” terimleri kullanılmaktadır. Mirasta dahili davalı, mirasın bir parçası olduğunu iddia eden ancak dava açmadan önceki aşamada mahkemeye başvurarak davaya müdahil olan kişidir. Örneğin, bir miras davasında, mirasçılar arasındaki paylaşım anlaşmazlığı nedeniyle bir miras davası açılmışsa, mirasın bir kısmına iddia sahibi olan ancak dava açmayan bir kişi, daha sonra müdahil olarak dahil olabilir. Bu kişi, miras davasında dahili davalı olarak adlandırılır ve mahkemenin kararı, onu da etkileyecektir. Miras davalarında, dahili davalı olan kişiler, genellikle mirasçılar, vasiyetname hükümleri, borçlular veya alacaklılar gibi mirasın bir parçası olan kişilerdir. Dahili Davalı Nedir?

Miras davaları, ölen bir kişinin mal varlığının mirasçıları arasında nasıl bölüneceği konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için açılır. Bir miras davasında dahili davalı, mirasın bir parçası olduğunu iddia eden ancak dava açmayan bir kişidir. Miras davasında dahili davalı olmak için, kişinin mirasın bir parçası olduğunu ve davanın sonucunda hakları veya çıkarları etkilenebileceğini kanıtlaması gerekir. Dahili davalı, davayı açan taraf veya mirasçılardan farklı olarak, dava açma hakkına sahip değildir, ancak davanın sonucundan etkilenebileceği için, davanın tarafları arasında yer alır ve karar onu da bağlar.

Dahili Davalı Nedir?

Örneğin, bir miras davası, bir kişinin vasiyeti nedeniyle açılabilir. Bu durumda, vasiyeti yapan kişi ölmüştür ve mirasın nasıl bölüneceği konusunda bir anlaşmazlık vardır. Dahili davalı, vasiyeti yapan kişinin mirasında belirli bir hak iddia eden ancak dava açmayan bir kişi olabilir. Dahili davalı, davanın tarafları arasında yer alır ve karar onu da bağlar.Dahili Davalı Nedir?

Paylı mülkiyette dahili davalı ne demek?

Paylı mülkiyet davalarında “dahili davacı” veya “dahili davalı” terimleri kullanılmaktadır. Paylı mülkiyette dahili davalı, paylı mülkiyete konu olan taşınmazın paydaşlarından biri olan ancak dava açmadan önceki aşamada mahkemeye başvurarak davaya müdahil olan kişidir.

Paylı mülkiyet davaları, birden fazla kişinin sahip olduğu bir taşınmazın kullanımı, yönetimi veya paylaşımı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için açılır. Örneğin, bir apartman dairesi sahibi, ortak alanların kullanımı veya bakımı konusunda anlaşmazlık yaşarsa, bu durumda paylı mülkiyette dahili davalı olarak adlandırılan bir başka daire sahibi, davaya müdahil olabilir. Müdahil olan kişi, paylı mülkiyete konu olan taşınmazın bir paydaşı olduğundan, dava sonucunda alacağı karar da onu doğrudan etkileyecektir.

Dahili Davalı Nedir?

Paylı mülkiyette dahili davalı olmak için, kişinin paylı mülkiyet konusu olan taşınmazın paydaşı olduğunu ve davanın sonucunda hakları veya çıkarları etkilenebileceğini kanıtlaması gerekir. Paylı mülkiyette dahili davalı olan kişiler, genellikle paydaşlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ortaya çıkarlar. Dahili Davalı Nedir?

Paylı mülkiyet davaları, birden fazla kişinin sahip olduğu bir taşınmazın kullanımı, yönetimi veya paylaşımı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için açılır. Paydaşlar arasında anlaşmazlık yaşandığında, mahkemeye başvurarak dava açan taraf veya taraflar, davayı açan taraf veya davaları açan taraflar olarak adlandırılır. Ancak, paylı mülkiyet konusu olan taşınmazın bir paydaşı olan ancak dava açmayan bir kişi, daha sonra müdahil olarak dahil olabilir. Bu kişi, paylı mülkiyette dahili davalı olarak adlandırılır ve mahkemenin kararı, onu da etkileyecektir.

Örneğin, bir apartman dairesi sahibi, ortak kullanım alanlarından birinin kullanımı veya bakımı konusunda diğer daire sahipleriyle anlaşmazlık yaşarsa, bu durumda müdahil olan kişi, paylı mülkiyet konusu olan taşınmazın bir paydaşı olan ancak dava açmayan bir diğer daire sahibi olabilir. Paylı mülkiyet dahili davalı, davanın tarafları arasında yer alır ve davayı açan veya davaları açan taraflardan farklı olarak, dava açma hakkına sahip değildir. Ancak, dava sonucunda alacağı karar onu da bağlayacaktır.

Paylı mülkiyette dahili davalı olmak için, kişinin paylı mülkiyet konusu olan taşınmazın bir paydaşı olduğunu ve davanın sonucunda hakları veya çıkarları etkilenebileceğini kanıtlaması gerekir. Paylı mülkiyette dahili davalı olan kişiler, genellikle paydaşlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ortaya çıkarlar. Bu anlaşmazlıklar genellikle, ortak alanların kullanımı, ortak masrafların ödeme şekli, taşınmazın tamir veya bakımı gibi konularla ilgilidir.

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi konu başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir