1. Ana Sayfa
  2. Mühendislik

İmalat için planlama nasıl yapılmalıdır?


0

Düşük maliyetli imalatlar çok kısa sürede hemen gerçekleştirilemez. Ürünün tasarımı, malzeme seçimi, metot ve ekipman seçimi, metodun tasarımı, takım seçimi ve tasarımı gibi birbirine bağımlı işlemler arasında yakın bir ilişki vardır. Bu adımların her biri dikkatlice düşünülmeli, planlanmalı ve imalat başlamadan önce koordine edilmelidir. Bu hazırlık zamanı öncelikle kompleks ürünler için aylar hatta yıllar alabilir ve büyük masraflar gerektirebilir. Tipik bir örnek olarak, tamamen yeni model bir otomobilin veya modern bir uçağın hazırlık süresi 4-5 yıl alabilir.

Tasarım aşamasında takip eden aşamalar; Orijinal fikir> Tasarım taslağı> Kroki Çizimler > Model Yapımı > Test etme/doğrulama > Modeli gözden geçirme > Yapım/üretim resimleri olarak sıralanmaktadır.

Üretim planlaması ise Malzeme özellikleri > Takım seçimi ve tasarımı > Üretim planlaması ve sırası > takım yapısı > Yöntem Seçimi > Takım-ekipman yerleştirme ve kontrol olarak sıralamaktadır.

Yeni bir ürünün fikir aşamasından imalat aşamasına kadar olan safhaları göstermektedir. Safhalar birbiri ile yakından ilgilidir. Örneğin, takım tasarımın şartları üretilecek parçanın özellikleri tarafından belirlenir. Parçanın tasarımında ve imalat sisteminde belirli değişiklikler yapılacaksa, takımları basitleştirmek mümkündür. İmalat esnasında yapılacak değişiklikler maliyetleri oldukça artıracağından bütün hatalar ve olumsuzluklar başlangıçta ortadan kaldırılmalıdır.

Bilgisayarın ve bilgisayar kontrollü tezgahların kullanılmaya başlamasıyla, tasarım ve imalat fonksiyonlarının bilgisayar yardımıyla bütünleştirileceği bir gerçektir. Bu bütünleştirmeler CAD/CAM bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli imalat olarak adlandırılır. Burada anahtar, tasarımcı ve imalatçı tarafından detaylı çizimler yapmada kullanılabilecek ve bütün takım imalatlarını gerçekleştirebilecek programları oluşturacak genel veri tabanlarıdır. Bunlara ilave olarak, imal edilen parçaların bilgisayar destekli testi ve kontrolü yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Şüphesiz, bilgisayarların gittikçe artan bir şekilde kullanılmasıyla, bu süreç hızlanarak devam edecektir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yorum Yap