5

Mühendislik dalları ve maaşları Mühendislik bölümünü tercih eden, Mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin sıklıkla merak ettiği konuların başında gelir. Mühendislik fakülteleri zorlayıcı, mesleki kariyer gelişimi vadeden uzman bölümlerden oluşur.  Sadece yüksek maaşlarını baz alarak bu bölümü tercih etmemelisiniz.

Mühendisliğe ilgi duyan, yetenekli öğrencilere hitap eden mühendislik bölümü mesleği sevmeniz halinde kazandığınız ücretlerle yüksek doyuma ulaşarak keyifli bir meslek deneyimi yaşamanıza yardım eder. Mühendislik maaşları devlette ortalama 5700 TL iken özelde genel olarak 3000 TL ile 10.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir Mühendislik dalları ve maaşları şu şekildedir:

Mühendislik Dalları ve Maaşları 

Mühendislik Dalları ve Maaşları
Mühendislik Dalları ve Maaşları

Biyomühendislik Maaşları

Biyomühendislik Maaşları
Biyomühendislik Maaşları

4 yıllık lisans eğitimini başarılı şekilde tamamlayan Biyomühendisler devlette istihdam edilmek için KPSS’den yüksek puan almalıdır. Sağlık alanında gerçekleştirilen pek çok yeniliğin, hastalığın, erken teşhis ve tedavisini öngören Biyo mühendislik günümüzün popüler meslek gruplarındandır.

Özel sektörde Biyomühendislik maaşları başlangıç ücreti ortalama 4.250 TL’dir. En yüksek maaş ise 5500 TL civarındadır. Kıdemli Biyomühendis en düşük 5.000 TL, ortalama 5800 TL en yüksek 6.500 TL kazanmaktadır. Uzman Biyo mühendis ise en düşük 6.000 TL, ortalama 7.250 TL, en yüksek 8.500 TL maaş almaktadır. Devlette Biyo Mühendislik Maaşları   

Devlette kazanabileceğiniz biyo Mühendislik maaşları 8000 TL ile 11.000 TL arasında değişir. Elinize geçen net ücret kadro derecenize göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca yüksek lisans ve yabancı dil seviyesi, eş ve çocuk durumu gibi pek çok faktör de Biyomühendislik maaşı üzerinde etki etmektedir.

Mekatronik Mühendisliği Maaşları

Mekatronik Mühendisliği Maaşları
Mekatronik Mühendisliği Maaşları

Mekatronik Mühendisliği özellikle yazılım, elektronik ve makine disiplini üzerinde gelişen uzman bir mühendislik dalıdır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iş dünyasında pek çok robotik ve yazılım alanında gelişmeler hız kazanmıştır. Mekatronik Mühendisliğini başarıyla tamamlayan kişiler devlette ve özel sektörde pek çok iş imkânı sağlayabilmektedir. Kamu, özel sektörde aldığınız maaşlar, personel haklarının yanı sıra çalışma koşulları açısından değişiklik gösterir.

Yeni mezun Mekatronik Mühendisi en düşük 4.500 TL ortalama 5500 TL en yüksek 10.000 TL kazanmaktadır. Kıdemli Mekatronik Mühendisi en düşük 6000 TL ortalama 7.500 TL en yüksek 12.500 TL alır. Uzman Mekatronik Mühendisi ise en düşük 7350 TL ortalama 10.000 TL, en yüksek 15 bin TL kazanmaktadır. Devletin verdiği Mekatronik Mühendisliği maaşları ise ortalama 8.500 ile 12.000 TL arasında değişir. Devlet kurulumunda çalışmak için KPSS’ye girip yüksek puan aldığınız takdirde kolayca işe başlama imkânımız bulunur. Mühendislik Dalları ve Maaşları 

Harita Mühendisliği Maaşları

Harita Mühendisliği Maaşları
Harita Mühendisliği Maaşları

Harita mühendisliği dünya üzerinde hız kazanan araştırmaların genişletilmesi ile aranan oldukça popüler bir meslek haline gelmiştir. Yaşam için büyük önem arz eden, mühendislikler içerisinde yoğun ilgi gören Harita Mühendisliği atmosferi anlayabilmenin yanı sıra dünyayı anlamlandırmayı planlamak için oldukça önemlidir.

Harita Mühendisi maaşları 2021 yılı itibariyle en düşük 2250 TL, ortalama 7.415 TL, en yüksek 11.680 TL civarındadır. Devlette Harita Mühendisi olarak çalışan kişiler 2022 yılında ortalama 10.000 TL kazanır. Çocuk, aile yardımı, asgari geçim indirimi (AGE) gibi pek çok faktör aldığınız ücretin değişmesine sebep olur. Yeni mezun Harita Mühendisi en düşük 7719 TL, ortalama 7750 TL, en yüksek 8.000 TL kazanmaktadır. Kıdemli Harita Mühendisi en düşük 8.500 TL, ortalama 9. 300 TL en yüksek 9.450 TL maaş alır. Uzman Harita Mühendisi en düşük 10.250 TL ortalama 11.000TL, en yüksek 11.440 TL kazanır.

Orman Mühendisi Maaşları 

Orman Mühendisi Maaşları 
Orman Mühendisi Maaşları 

İçerdiği teknik bilgilerin yanı sıra cazip gelen maaşlarıyla oldukça yoğun ilgi gören orman mühendisliği devlet, özel sektörlerde pek çok iş imkânı sağlamaktadır. Nefes almanıza yardım eden ormanları titizlikle koruyan uzmanlık alanı bir daldır. Orman Mühendisi diplomasını eline alan pek çok kişi özel, resmi kurumlarında mesleğini rahatlıkla icra edebilir. Yüksek KPSS puanını alan kişilerin ataması doğrudan tercihe göre Devlet tarafından gerçekleştirilir. KPSS stresini yaşamak istemeyen kişiler özel sektörde Orman Mühendisi olarak çalışabilir. Mühendislik Dalları ve Maaşları 

Özel sektör Orman Mühendisi maaşları şu şekildedir: Yeni mezun Orman mühendisi en düşük 4.500 TL, en yüksek 6.500 TL kazanmaktadır. Kıdemli Orman Mühendisleri en düşük 6000 TL alırken, en yüksek 7200 TL kazanmaktadır. Uzman Orman Mühendisleri en düşük 7200 TL en yüksek 10.000 TL kazanç sağlamaktadır. Mühendislerin maaşları çalıştığı bölge,  görev ve sorumluluklarına, tecrübesine göre ortalama 6500 TL olarak hesaplanmıştır. Devlette çalışan Orman Mühendisleri ise ortalama 6000TL ile 9.500 TL arasında maaş almaktadır. Mühendislik Dalları ve Maaşları 

Kimya Mühendisliği Maaşları

Kimya Mühendisliği Maaşları
Kimya Mühendisliği Maaşları

Kimya biliminin temel kavramları arasında operasyonlar geliştiren, geçmişten günümüze popüler mesleklerden olan Kimya Mühendisliği pek çok işletmede aktif rol üstlenmektedir.  Mühendislik Dalları ve Maaşları  Kesintisiz üretim faaliyeti gösteren işletmeler pek çok kimya mühendisliğine ihtiyaç duymaktadır. Özel sektör, yeni mezun Kimya Mühendisi maaşları en düşük 4250 TL en yüksek 5500 TL’dir. 2 yıl çalışan kıdemli Kimya mühendisi en düşük 5.000 TL, en yüksek 6.500 TL kazanmaktadır.  Uzman Kimya mühendisi maaşları (5 yıldan çok hizmet verenler) en düşük 6000TL, en yüksek 8.500 TL kazanmaktadır. Devlette Kimya Mühendisi olarak çalışan kişiler ortalama 8000 TL ile 11.000 TL arasında maaş almaktadır. Mühendislik Dalları ve Maaşları 

Yukarıda belirtilen mühendislik dalları dışında diğer mühendislik alanları ve maaşları ise şu şekildedir: 

Kamu kurumunda çalışan Makine Mühendisi maaşı 11.440 TL’dir. Araştırma görevlisi olarak çalışan Mühendisin aldığı maaş miktarı 10.809 TL’ye çıkmaktadır. Özel sektörde Makine Mühendisi olarak çalışanlar en düşük 4.250 TL olup en yüksek 8.670 TL’ye kadar yükselmektedir. Makine mühendisinin yüksek lisans yapması, mesleki tecrübesi maaş miktarını artırır.

Uçak Mühendisliği maaşları

Uçak Mühendisliği maaşları
Uçak Mühendisliği maaşları

Uçak Mühendisliği maaşları 2022 yılında gelen zamlarla birlikte 11.440 TL’dir. 2022 ile akademisyen maaşları ise 10.809 TL civarındadır. Özel sektörde çalışan Uçak Mühendisi maaşları firmanın profesyonellik derecesine, mühendisin tecrübesine göre değişir. Mesleğe ilk başlayan Uçak Mühendisleri ortalama 7.850 TL maaş alır. Mühendislik Dalları ve Maaşları  Yeni mezun tecrübesiz Uçak Mühendisi maaşları 5.500 TL ile 7800 TL arasında değişir. Özel sektörde 2 yıl tecrübeye sahip Uçak Mühendisleri ortalama 7.550 TL ile 12.400 TL arasında maaş alır. 5 yıllık tecrübeye sahip olan Uçak Mühendisleri ise 13.600 TL ile 30.750 TL arasında maaş alırlar.

Bilgisayar Mühendisi maaşları

Bilgisayar Mühendisi maaşları
Bilgisayar Mühendisi maaşları

Bilgisayar Mühendisi maaşları devlette 5900 TL ile 6.500 TL arasında değişir. Mühendisin bekâr, evli, çocuklu olması aile ve çocuk yardımından faydalanmasını, aldığı ücretin artmasını sağlar.    Özel sektörde çalışan Bilgisayar Mühendisi maaşları ortalama 4.253 TL’dir. Mühendisin maaşı çalıştığı özel sektör ve firmaya değişik göre değişiklik gösterir.

Yazılım Mühendisi maaşları

Yazılım Mühendisi maaşları
Yazılım Mühendisi maaşları

Yazılım Mühendisi maaşları  (mesleğe yeni başlayan) yaklaşık olarak 6500 TL ile 6.750 TL arasında değişir. 5 yıl deneyim kazanan Yazılım Mühendisleri 6800 TL kazanmaktadır. 10 yıl deneyim kazanan Yazılım Mühendisleri 6750 TL ile 7.000 TL arasında maaş almaktadır. 15 yıl deneyim kazanan Mühendisler 6900 TL ile 7.100 TL arasında, 20 yıl deneyim kazanan Yazılım Mühendisleri yaklaşık 7000 050 TL ile 7250 TL arasında kazanç sağlamaktadır. 25 yıl deneyim kazanan mühendisler ise 7250 TL ile 7000 500 TL arasında maaş alırlar.    Mühendislik Dalları ve Maaşları 

İnşaat Mühendisi maaşları

İnşaat Mühendisi maaşları devlette ortalama 11.440 TL olup özel sektörde çalışan İnşaat Mühendisleri mesleki tecrübe ve yeteneklerine göre 9000 TL ile 9.500 TL arasında ücret kazanırlar. Özel sektörde yeni işe başlayan İnşaat Mühendisleri 4253 TL, 2 yıl tecrübe kazananlar 7.000 TL – 9000 TL, 5 yıldan fazla tecrübesi olan İnşaat mühendisleri ise 10.000 TL ile 14.000 TL arasında maaş kazanırlar. Mühendislik Dalları ve Maaşları 

Enerji Sistemleri mühendisliği maaşları

Enerji Sistemleri mühendisliği maaşları özel sektörde en düşük 4250 TL, en yüksek 7100 TL’dir. 2 yıl tecrübesi olan kıdemli Enerji Sistemleri Mühendisleri en düşük 6500 TL, en yüksek 9.750 TL kazanır. 5 yıl tecrübeli, Uzman Enerji Sistemleri Mühendisi en düşük 8600 TL en yüksek 13.500 TL maaş alırlar.

Elektrik Mühendisi maaşları

Elektrik Mühendisi maaşları yeni başlayanlar için en düşük 4250 TL, en yüksek 8.200 TL’dir. 2 yıl tecrübeli Kıdemli Elektrik Elektronik Mühendisi en düşük 7600 TL en yüksek 9800 TL kazanır. Uzman Elektrik elektronik mühendisi olarak 5 yıldan fazla tecrübeye sahip olan kişiler en düşük 8600 TL en yüksek 14.500 TL maaş alırlar. Mühendislik Dalları ve Maaşları  Yukarıda belirtilen tüm maaş aralıkları Türk Mühendisler ve Mimarlar Odalar Birliği tarafından belirlenmiştir. Odalar Birliği’nin 2022 yılı için belirledikleri brüt Mühendis asgari ücret 7.850 TL’dir.

Yapay zeka mühendisi nedir konu başlıklı yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 1
  e_lendim
  Eğlendim
 • 1
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 3
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (5)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir