0

Organizasyon şeması nedir, insan kaynakları yönetimi alanında oluşturması ciddi emek gerektiren ve önem verilen konuların önderlik yapar. İnsan kaynakları yönetimi, fertleri ve bireylere yönelik olan uygulamaları anlamaya çalışan büyük bir organizasyonel yapıdır. Bu nedenle kişi ve işletme gelişiminde büyük öneme sahip olan organizasyon şemasının ne olduğunun ve nasıl oluşturulduğunun anlaşılması hem İk bununla birlikte işletme için tehlikeli sonuç değer arz eder.

Organizasyon şemasını oluştururken işletmelerin temel öğelere ihtiyaç duyulan özen ve önemi göstermesi gerekir. Organizasyon şemasını oluştururken özellikle müessese iş hedefleri veya somut ve soyut varlıkları bütünüyle dikkate alınmalıdır. Bu nedenle organizasyon şeması nelerdir, organizasyon şeması nasıl oluşturulur, organizasyon şemasını oluştururken nelere dikkat edilmelidir sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Organizasyon Şeması
Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması Nedir?

Organizasyon şeması, stratejik idare dahilinde organizasyondaki hiyerarşik yapının ve ilişki zincirlerinin bir tüm olarak haritalanmasıdır. Bu hiyerarşik yapıda çalışanların isimleri, ünvanları, fotoğrafları ve departmanları, müessese içi ilişki bağlantılarıyla beraber yer alır.. İşletmelerin iskelet sistemini oluşturduğu için hem de insan kaynakları departmanlarının da klavuz kaptanlığını yürütür konumdadır. İşletmeler için en temel başlangıç noktasıdır ve organizasyonel yapıda eleştiri öneme haizdir.

Organizasyon Şeması Oluşturma

Organizasyon şemasının oluşum periyodu ciddi analizlerin ürünü olarak karşımıza menfaat. Organizasyon şemasını oluşturmanın önemi aslen işletmenin iyi bir başarı hikayesi oluştuğu durumda daha iyi anlaşılır. Organizasyon şemasını başarı göstermiş şekilde oluşturan işletmeler daha planlı ve gelişmiş biçimde gelecek iş hedeflerine odaklanabilir ve önlerini görebilirler.

Organizasyon şeması oluşturma, stratejik yönetimden süreç yönetimine, süreç yönetiminden performans yönetimine kadar geniş bir emek verme alanına yayılan ve her basamakta kurumsal sistem desteğine gereken bir çalışmadır. Bu şemada yer edinen her bir aşama veya pozisyon, temel departmanlar ışığında iş süreçlerinde şekillenen yetki, vazife ve sorumluluğa gore oluşturulmalıdır. Peki organizasyon şemasında hangi temel departmanlar yer almalıdır?

 • İdari işler: İşletme yönetim ve üretim alanındaki yemek, bakım, güvenlik, servis, bilgi-işlem gibi iç hizmetlerin yürütülmesini sağlar. Küçük ölçekli işletmelerde çoğu zaman İokay süreçlerini de idari işler departmanları yürütür.
 • Mali işler: İşletme finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesini sağlayan departmandır. Alacakların tahsil edildiği, borçların ödendiği, resmi daire ve bankalarla ilişkilerin sağlandığı birimdir.
 • Satın alma: İşletme için gerekli olan hammadde ve ürünleri sağlar. Mali işler departmanı ile sıkı ilişki içerisinde çalışır.
 • Üretim: Ürün veya hizmetin üretiminde çalışan ve verimliliğin artworkırılmasının hedeflendiği birimdir. Satış ve pazarlama departmanı ile birlikte en önemli birimlerden biridir.
 • Satış: Yurtiçi ve yurtdışı müşterilere hizmet götüren, bunun yanında bayi kanallarını yürüten ve bayi sayısını artworkırmayı hedefleyen birimdir.
 • Pazarlama: Satılacak olan ürün veya hizmetin marka değeri kazanmasını sağlayan, talep edilmesi için gerekli olan pazar araştırmasını yapan, işletme ve ürün performansını ölçen bunun yanında da tanıtım ve iletişim kanallarını yöneten birimdir.

Organizasyon Şeması Nasıl Olmalı?

Başarılı bir organizasyon şeması nasıl yapılır sorusu, her yönetici veya İok uzmanının cevabını aradığı bir sorudur. Sistemi sağlam temellere oturtabilmek için mutlaka özenli ve dikkatli davranılmalıdır. Şema oluşturmak organizasyon yapısını güçlendirdiği kadar sancılı da bir süreci beraberinde getirir. Peki organizasyon şemasını yaparken ve bu süreçte nelere dikkat edilmelidir?

 • Şema oluştururken kişilere özel pozisyon üretilmemeli,
 • Departman ve pozisyonlara bağlı kalmalı,
 • Organizasyon şeması süreçler ve gereklilikleri doğrultusunda oluşturulmalı,
 • Sistem kişiye göre iş değil, işe göre kişi üzerinden kurulmalı,
 • Hangi yöneticinin hangi pozisyonda daha etkili olacağı düşünülürken pozisyon görev tanımına mutlaka dikkat edilmeli,
 • Küçük gruplar bir üst yönetici ile bir birime bağlanmalı,
 • Başarılı bir organizasyon şeması için işletme temel departmanları belirlenmeli,
 • İşletme iş akışına göre departmanlar veya alt birimler birbiriyle doğru şekilde ilişkilendirilmeli,
 • Çalışanlar organizasyon şemasını incelediğinde kimin kime bağlı çalıştığını ve hangi konuda kimlerle işbirliği yapabileceğini kolaylıkla anlamalı,
 • Şema, iş hedefleri, stratejileri ve yol haritası tam anlamıyla belirlendikten sonra oluşturulmalı,
 • Şema, bir anlamda görev tanımlarını içermeli,
 • Çalışanlar bu şemaya bakarak kariyer planlamalarını doğru yapabilmeli,
 • İşletmede yeni işe başlamış olan çalışanlar ise bu şemaya bakarak kendilerini doğru konumlandırabilmeli ve işletmeyi daha iyi tanıyabilmeli,
 • Doğru oluşturulmuş organizasyon şemasının işletme hedeflerini gerçekleştirmedeki rolü önemsenmeli,
 • Bu şema yalnızca işletmenin trojan horseünü hakkında değil gelecekteki konumu hakkında da bilgi vermeli,
 • Şema, işletmede henüz mevcut bulunmayan pozisyon veya departmanları dahi içermeli,
 • İşletme vizyonu açısından çalışanların gelecekte açılacak birimleri takip etmesine önem verilmeli,
 • İyi bir organizasyon şemasının şirket kurumsallaşmasına katkı sağlayacağı göz önünde bulundurulmalı,
 • Ne olursa olsun organizasyon şeması oluşturma sürecinde derin analizler ve değerlendirmeler yapılmalıdır.

Organizasyon Şeması Örneği

Organizasyon şeması, bir işletmenin nasıl bir yapılanma içerisinde olduğunu gösteren, temel fonksiyonlarını belirten, departman ve alt birimlerin birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyan bir tablodan oluşur. Çalışanlar organizasyon şemasına baktıklarında, hangi konuda kimlerle işbirliği yapabileceklerini, hangi konuda kimlere karşı sorumlu olduklarını basit şekilde anlayabilmelidir. Bu nedenle işlevi yüksek ve anlaşılması kolay bir organizasyon şeması işletmelerin tercihi olacaktır.

organizasyon şeması
Organizasyon Şeması Örneği

Diğer genel kategorisindeki konularımızı da inceleyebilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir