0

En çok sorulan sorular arasında uzaklaştırma disiplin cezası sicile işler mi sorusunun cevabını sizler için anlattık. Millî Eğitim Bakanlığının Disiplin Yönetmeliği’nin 19. Maddesine göre Lise öğrencilere verilen her türlü ceza, ilgili öğrenci sicil dosyasına kaydedilir. İleriki öğretim senelerinde cezayı gerektiren aynı davranışları yinelemeyen ve iyi hâl çerçevesinde değerlendirilen öğrencilerin durumları, ödül ve disiplin kurulunca tekrar gözden geçirilir. Bu çerçevede, disiplin cezası almış öğrencilerden mezun durumunda olanların cezası öğretmenler kurulu kararına istinaden mezun olacakları öğretim yılının sonucunda öğrencinin dosyasından silinir. Yazılı olarak bu konu ceza almış öğrencinin velisine bildirilmek zorundadır.

Disiplin Cezaları ve Okuldan Uzaklaştırma

Disiplin Cezası
Disiplin Cezası

Disiplin cezasının kayıtlardan çıkartılma işlemi, öğrenciye ait sicil dosyasına kaydın silinme gerekçesi ile açıklanması ve sonuç zamanının yazılması şeklinde gerçekleştirilir. Bunlar haricinde dosyada başka da bir düzenleme yapılmaz. Bu işlemler yapılmış olduktan sonrasında herhangi bir yetkili kurumdan öğrencinin disiplin durumu ile ilgili bilgi istenirse o kuruma, öğrencinin disiplin cezasının bulunmadığı şeklinde bildirimde bulunulur.

Disiplin cezaları genellikle öğrencilerin yapması gereken hal ve hareketlere uymamaları ve okul kurallarına riayet etmediği durumlarda ceza ile karşılaşırlar. Disiplin cezaları uzaklaştırma ve kınama olarak ikiye ayrılır. Bunun yanında uyarma cezası olarak vasıflandırılan bir durum bulunmaktadır. Uyarma cezası aslen öğrenciye yaptığı hatalı bir eylemden dolayı bir daha tekrarlarsa kınama cezasına çarptırılacağının yazıyla bildirilmesidir. Bu durum sicile işlemez. Eğer aynı durum tekrar yaşanırsa kınama cezası olarak sicile kayıt edilir.

Liselerde Okuldan Uzaklaştırma Disiplin Cezaları

Okuldan uzaklaştırma cezaları üç tiptir. Bunlardan biri okuldan kısa süreli uzaklaştırmadır. Bir diğeri ise okuldan tasdikname ile uzaklaştırmadır. Bir diğeri ise görülen örgün eğitimden dışarı çıkarmadır.

Kısa süreli uzaklaştırmada okul açıkken bir veya beş gün arasında süre ile okul binasında veya yan binalarında herhangi bir etkinliğe müsaade edilmemesidir.

Liseden veya okuldan tasdikname alarak alınan uzaklaştırma cezası, öğrencinin eğitim ve öğretim etkinliğine başka okullarda devam edilmesi şeklinde uzaklaştırma cezasıdır. Örgün eğitim ve öğretimin dışına çıkartma cezası ise öğrencilerin akşam lisesi hariç devam etme zorunluğu bulunan eğitim kurumlarında kayıtlarına müsade edilmeden uzaklaştırmadır.

Cezalara İtiraz Edilmesi

Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği’nin 24. Maddesine nazaran, disiplin cezasının tebliğ edilmiş olduğu tarihten itibaren yedi iş günü içinde itiraz edilmesi mümkündür. Eğer öğrencinin yaşı 18 yaşından küçük ise veli tarafından yapılabilir. Veliler itirazlarını okul müdürlüğüne yazılı olarak yapmak zorundadır. Yapılan başvurular okul müdürü daha sonrasında ise sırasıyla ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü şeklinde yapılabilir. Yapılan itirazlar takip edilen yedi iş günü içerisinde üst kurula sunmak zorundadır ve sebep hakkında görüşlerini belirtmek zorundadırlar.

Diğer genel kategorisindeki konularımızı da inceleyebilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 5
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 1
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir